1963

foto: Piet van Slooten

 
1. Siepie de Haan
2. Tiety Zoodsma
3. Sipke Lautenbag
4. Hille de Haan
5. Jelle Bosje
6. Jan Sijbesma
7. Jan Miedema
8. Meino Hoitsma
9. Juf Anneke Nauta
10. Maartje Penninga
11. Aafje Swart
12. Atje Minnema
13. Klaske Nellie van der Honing
14. Tea Ferwerda
15. Tjisse Hofman
16. Anne Douwe Loonstra
17. Cor Lautenbag
18. Attie Plantinga
19. Otto Treurniet
20. Annie van Schepen
21. Dooitze Lautenbag
22. Sietze Koopmans
23. Tineke Woudwijk
24. Janke Dijkstra
25. Janke Swart
26. Adrie Treurniet
27. Henk Herrema
28. Mattie Woudwijk
29. Sipke Algra
30. Annie Woudwijk
31. Annie Kloostra
32. Rikje van der Veen
Terug